NÁSTĚNKA

Zde naleznete rychlý přehled změn nebo omezení provozní doby a jiné, týkající se našich ordinací na I. patře nebo služeb na III. patře. 

Aktuality:

 

MUDr. Kubová Šedová, MBA


 

MUDr. Vallová Laura

 

Květen 2024

 

16.05. Ambulance do 10 hod. 

Lékař po noční službě rychlé lékařské pomoci

 

24. a 27.05. Přítomna pouze sestra do 12 hod.  

31.05. Ambulance do 10 hod.  Lékař po noční službě rychlé lékařské pomoci

Květen 2024

 

Budeme Vás informovat

Červen 2024

Budeme Vás informovat

Červen 2024

17-24.06. Dovolená

Zastupuje MUDr. Kubová pouze akutní stavy

Červenec – Srpen 2024

01-04.07. Dovolená

Zastupuje MUDr. Vallová pouze akutní stavy

29.07-09.08. Dovolená

Zastupuje MUDr. Vallová pouze akutní stavy

Červenec – Srpen 2024

Budeme Vás informovat

 

Upozorňujeme pacienty:

E-mail korespondence slouží pouze k předání zpráv a objednávkám pro vyšetření –  ŘP a jakékoliv průkazy, preventivní a vstupní prohlídky, prohlídky do zaměstnání, předoperační vyšetření, objednávka receptu.
Potíže jakékoliv akutní, nebo trvalejší nutno řešit osobně od 08-11.00, nemůžeme na tyto dotazy reagovat a vyšetřovat na dálku.
Děkujeme Team MK Praktik