Změny

  • 09.09 Ordinace do 10.00 / lékařka po noční službě na RLP/
  • 16.09 Běžná ordinace pro naše pacienty, pacienti Dr. Julínka /zastupuje naší ordinace/ – pouze 08.00-10.00, akutní stavy
  • 23.09 Ordinace do 11.30 hod.
  • 26.09 – 30.09. Dovolená, zástup pro akutní stavy Dr. Julínek 08.00 – 11.00 hod.
  • 03.10 – 07.10 Dovolená – zástup Dr. Julínek – pouze akutní stavy 08.00 – 11.00 hod.
  • 27.10 Neordinuje se.  KONGRES
  • 31.10 Neordinuje se. Zástup 08.00-11.00 pouze akutní stavy Dr. Klučková, sestra v ordinaci přítomná do 12.00